This project is read-only.
Project Description
Texy.net is dotnet port of Texy! text to html converter/formatter.

Texy! je program, díky kterému můžete snadno, bez odborných znalostí, psát texty na webové stránky.

Chcete zvýraznit písmo? Vytvořit nadpis či odrážky? Přidat obrázek nebo tabulku? Nemusíte zápasit se složitým textovým editorem. Stačí psát prostý text a Texy už úpravu zvládne za vás. Výsledkem bude hezky zformátovaná stránka.

Texy.net přináší Texy! na platformu Microsoft .NET 2.0 a novější. Je základním kamenem redakčního systému Gryphoon. Slouží jako jednotné API s deklarativní konfigurací pro poskytování Texy! na platformě Microsoft .NET 2.0.

Více informací na rarouš.weblog


Last edited Dec 8, 2007 at 9:07 AM by rarous, version 10