This project is read-only.

Texy.net RC2

Rating: No reviews yet
Downloads: 247
Released: May 8, 2007
Updated: May 25, 2007 by rarous
Dev status: -not yet defined by owner-

Recommended Download

Application Texy.net RC2
application, 130K, uploaded May 24, 2007 - 204 downloads

Other Available Downloads

Application Texy.net PhalangerProvider
application, 252K, uploaded May 24, 2007 - 43 downloads

Release Notes

Texy.net RC2 prináší provider model a programovou práci s Referencemi.

PhalangerProvider je experimentální implementace provideru využívající Texy! zkompilovanou ve Phalangeru.

Reviews for this release

No reviews yet for this release.