Pro sestavení aktuální verze Texy.net ze zdrojových kódů postupujte následovně:

1. Přejděte na stránku Source Code.
2. Stáhněte si poslední verzi zdrojových kódů kliknutím na ikonku diskety.
3. Potvrďte souhlas s licenčním ujednáním stiskem tlačítka I Agree.
4. Vyberte umístění, kam se má uložit ZIP archív se zdrojovými kódy.
5. Rozbalte archív do nějaké složky.
6. Z příkazové řádky spusťte dávku Build s parametrem Test následovně: build Test. Tím se projekt přeloží a spustí se jednotkové testy.
7. Pokud je vše v pořádku může začít Texy.net používat. Přeložené knihovny najdete ve složce \Rarous.TexyNet\bin\Release\.

PS. Pro úspěšné přeložení a provozování Texy.net, musíte mín na počítači nainstalovaný .net framework 2.0. Pokud ho nemáte, můžete si ho stáhnout zde.


Last edited Dec 8, 2007 at 9:22 AM by rarous, version 2

Comments

No comments yet.