Texy.net přináší možnost deklarativní konfigurace pomocí vlastní sekce v konfiguračním souboru.

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
 <configSections>
  <section name="rarous.texy"
       type="Rarous.TexyNet.Configuration.ConfigSectionHandler, Rarous.TexyNet"
       allowLocation="true" allowDefinition="Everywhere" />
 </configSections>

 <rarous.texy>
  <formatterModule indent="false" lineWrap="255" />
  <headingModule top="2" />
  <smilesModule allowed="true" />
 </rarous.texy>
</configuration> 


Abychom mohli deklarativni konfigurace využívat, musíme si nejprve zaregistravat vlastní sekci rarous.texy. To provede následující kód:

 <configSections>
  <section name="rarous.texy"
       type="Rarous.TexyNet.Configuration.ConfigSectionHandler, Rarous.TexyNet"
       allowLocation="true" allowDefinition="Everywhere" />
 </configSections>

Sekce rarous.texy

Sekce rarous.texy slouží, jak už název napovídá, ke konfiguraci Texy.net. Hlavní sekce obsahuje několik konfiguračních atributů, sekci providers a elementy jednotlivých modulů.

Atributy

 <rarous.texy
  defaultProvider="xml-rpc"
  safeMode="true|false"
  singleLine="true|false"
  obfuscateEmail="true|false"
  mergeLines="true|false">
 </rarous.texy>

 • defaultProvider vybírá provider, který zajistí zpracování Texy! viz. Provider model.
 • safeMode nastavuje, zda-li má dojít ke zpracování Texy! v safe módu viz. API Texy!
 • singleLine nastavuje jendořádkový režim zpracování Texy!
 • obfuscateEmail nastavuje, zda-li se mají e-mailové adresy zakódovat. Ochrana proti SPAMbotum.
 • mergeLines nastavuje, zda se má zapnout režim spojování řádků.

Elementy

 <rarous.texy>
  <allowedStyles>
   <add name="color"/>
  </allowedStyles>
  <allowedClasses>
   <add name="description"/>
  </allowedClasses>
  <allowedTags>
   <add name="strong"/>
  </allowedTags>
 </rarous.texy>

 • allowedStyles je kolekcí povolených stylů.
 • allowedClasses je kolekcí povolených tříd.
 • allowedTags je kolekcí povolených tagů.

Moduly

Každý modul má svůj vlastní konfigurační element.

Last edited May 24, 2007 at 7:22 PM by rarous, version 3

Comments

No comments yet.