Pro samotný převod využívát tzv. Provider Model, díky kterému si můžete vybrat způsob převodu který vám bude nejvíce vyhovovat. Základním providerem je XML-RPC wrapper pro Texy! XML-RPC.

XML-RPC Provider

Výhodou tohoto provideru je, že text zpracovává originální Texy! na PHP, což zaručuje očekávaný výsledek a více méně aktuálnost Texy!. Další výhodou je, že tento provider funguje na většině hostingů, protože ke své funkci potřebuje pouze přístup na port 80. Zárověň tato potřeba může být omezením tam, kde to firewally neumožňují, ale takových případů je minimum a zůstává tu možnost zvolit jiný provider.

Tento provider je součástí distribučního balíčku.

Ukázka registrace providera v konfiguraci:
<rarous.texy defaultProvider="xml-rpc">
 <providers>
  <add name="xml-rpc"
     type="Rarous.TexyNet.Providers.XmlRpcTexyProvider, Rarous.TexyNet"
     description="Vychozi nastaveni XML-RPC Providera, nemusi se uvadet."
     serviceUrl="http://xmlrpc.texy.info/" /> 
 </providers>
</rarous.texy>

SOAP Provider

Obdobně jako XML-RPC Provider využívá i tento vzdáleného volání Texy! tentokráté pomocí protokolu SOAP, který teoreticky funguje i na jiných portech. Ovšem je nutné hostovat tuto službu, protože není poskytována přímo autorem Texy!.

Tento provider zatím není k dispozici.

Phalanger Provider

Tento provider je unikátní tím, že používá kompilovanou Texy! na platformě dotnet. Nevýhodou však je, že Phalanger vyžaduje běh ve FullTrusted modu, což většina hostingů neumožňuje. Pokud však chcete Texy! nasadit na vlastním stroji, je tento provider jistě zajímavou možností, jak zvýšit výkon Texy.net.

K dispozici je experimentální verze.

Ukázka registrace providera v konfiguraci:
<rarous.texy defaultProvider="phalanger">
 <providers>
  <add name="phalanger"
     type="Rarous.TexyNet.Providers.PhalangerTexyProvider, Rarous.TexyNet.PhalangerProvider"
     description="Phalanger provider" /> 
 </providers>
</rarous.texy>

<system.web>
 <compilation>
  <assemblies>
   <add assembly="PhpNetCore, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0A8E8C4C76728C71"/>
  </assemblies>
 </compilation>
</system.web>

Last edited May 24, 2007 at 7:20 PM by rarous, version 1

Comments

No comments yet.